Psychoterapia versus hypnoterapia, základné rozdiely.

Psychoterapia versus hypnoterapia, základné rozdiely.

Mnohí klienti uvažujú o tom, ktorá z disciplín – psychoterapia versus hypnoterapia by mohla byť lepšia pre ich problém, ktorý aktuálne vo svojom živote prežívajú a radi by ho vyriešili. Rozhodli sme sa preto urobiť porovnanie týchto terapií. Aké sú základné rozdiely medzi týmito dvoma prístupmi k ľudskej psychike?

Vzájomné postavenie

Hypnóza je len špeciálnou disciplínou psychológie. Psychoterapia je teda omnoho širší pojem.

Ciele

Cieľ oboch terapií je v podstate identický, pomôcť klientovi nastaviť si myseľ smerom, ktorý mu zlepší kvalitu života. Hypnóza môže napomôcť odbúravať niektoré druhy fyzických bolestí, ak majú pôvod v psychike. Psychoterapeuti majú zasa k dispozícii omnoho viacej metód a testov, ktorými dokážu skúmať ľudskú myseľ. Psychoterapia môže byť kombinovaná spolu s liečbou antidepresívami (ktoré však nepredpisuje priamo psychológ ale vyštudovaný doktor ako psychiater alebo obvodný lekár). Hypnoterapeut pracuje na prírodnej báze a medikamentóznu liečbu vôbec nevyužíva.

Cena

Pokiaľ si platíte zdravotné poistenie, sedenie u psychológa by vás malo vyjsť orientačne od nula do tridsať eur. Hypnoterapia je drahšia, cenové relácie sa pohybujú od štyridsať do stodvadsať eur za sedenie. Vyššia cena pri hypnoterapii je spôsobená rôznymi faktormi ako napr. regiónom, v ktorom sa prevádzkuje, pričom rozhodujúcu rolu hrá zvyčajne činiteľ „nájomné“. Hypnoterapeuti majú menší počet klientov ako psychológovia, ktorí majú nezriedka plné termíny aj na mesiace dopredu.

Odbornosť

Psychológ je vysokoškolský vzdelaný človek II. stupňa, s titulom minimálne magister vo svojom odbore. Hypnoterapeut získava svoju odbornosť častejšie prostredníctvom sérií špeciálnych školení, menej často prostredníctvom štúdia psychológie na vysokej škole. Aj psychológovia môžu ponúknuť svojim klientom hypnoterapiu, ale zďaleka nie všetci ju v praxi poskytujú či vykonávajú.

Sedenie

Sedenie u pychológa prebieha predovšetkým prostredníctvom rozhovoru a pomerne širokej škály metód, ktorými psychológ skúma klientovu psychiku a následne sa ho snaží naviesť správnym smerom. Pri hypnoterapii je sedenie rozdelené do dvoch častí – úvodného pohovoru, pri ktorom sa pátra po možných príčinách problému a následnej aplikácie hypnotického spánku v relaxačnom kresle.

Pôsobnosť

Pri psychoterapii záleží na tom, či sa klientovi prostredníctvom druhej osoby podarí zvíťaziť nad svojimi myšlienkami a prekonať tak zložitý problém na mentálnej úrovni. Pri hypnoterapii sa klient o niečo viacej spolieha na terapeuta a účinky samotnej terapie, v konečnom výsledku však potrebuje prostredníctvom svojich vlastných myšlienok vyriešiť problém, ktorý je predmetom sedenia.

Ak by ste aj vy mali záujem o hypnoterapiu alebo hypnózu, kontaktovať nás môžete na tel. čísle +421 908 690 476 alebo cez kontaktný formulár.