Neurózy a psychózy, ich príčiny a riešenia.

Neurózy a psychózy, ich príčiny a riešenia.

V tomto príspevku si povieme niečo o problémoch, ktoré sa týkajú ľudskej psychiky. Pokúsime sa prezentovať náš pohľad na problematiku neurózpsychóz a kde je potenciálne využiteľný účinok hypnoterapie. Pod neurózami rozumieme psychické problémy na rôzne spôsoby. Dali by sa definovať aj ako duševné problémy tzv. slabšieho typu. Vnímame ich ako záťaže, ktoré človeku znižujú kvalitu života a vnútornú pohodu. Útočia nám chronicky na psychiku. Avšak ešte neznižujú schopnosť jedinca racionálne myslieť a existovať. Psychika jedinca ešte nie je natoľko porušená, ako pri psychózach.

Za kľúčovú príčinu týchto problémov považujeme stresové faktory. Žijeme v dobe, kedy nároky na jednotlivca sú vysoké a mnohí ľudia sú vystavení vyššiemu stresu, ako je ich telu prospešné. Stres sám o sebe nepovažujeme za niečo negatívne, mohli by sme ho pokojne prirovnať k hnaciemu motoru. Mnohým z nás zvyšuje výkon a prežiť pomáha napr. aj zvieratám. Je pre naše telo prirodzený a nepochybne aj prospešný. Čo však vieme, že škodí, je dlhodobý, neprimerane vysoký, chronický stres, trvajúci zvyčajne niekoľko týždňov či mesiacov. Príklad, ak máte napr. stabilnú a súčasne zlú prácu, tak to môžu byť nezriedka aj roky sústavného chronického stresu a náporu na psychiku. Od toho už potom nie je ďaleko ku: v lepšom prípade neurózam, v tom horšom ku psychózam, prípadne aj ku iným chronickým, ťažko liečiteľným ochoreniam.

Zhrnutie: rozlišujeme dva typy stresu, pričom jeden je ten tzv. „dobrý“ prirodzený, krátkodobý a pre telo prospešný a druhý „zlý“ tzv. dlhodobý chronický stres, ktorý telu škodí.

Pre telo môže byť toxický aj iný typ stresu, tzv. mimoriadny šok spojený s nejakou extrémnou situáciou ako je napr. havária, fyzické napadnutie, výbuch bomby a podobne. Šok môže byť tiež spúšťačom neurózy či psychózy, prípadne závislostí.

Neurózy

pod neurózy spadá široká škála problémov, akými sú napr. :

 • bolesti hlavy
 • nespavosť
 • úzkosť
 • depresia
 • strachy, fóbie
 • neurasténia
 • hypochondria
 • hystéria
 • mnohopočetná osobnosť
 • posttraumatická stresová porucha
 • a iné…

Na neurózy má hypnoterapia vo všeobecnosti priaznivý účinok. Cieľom terapie je najčastejšie celkové odstránenie problému, niekedy však môže byť potrebných aj viac sedení u terapeuta. Závisí to od hĺbky problému, ktorý je vždy individuálny u každého jedinca. V populácii sa vyskytuje iba málo osôb, u ktorých by sa po absolvovaní hypnózy neprejavil nijaký efekt.

Náš tip: na boj s neurózami odporúčame napr. aj pobyt v čajovni, ideálne ak sa v nej dá aj ležať, kdesi na príjemnej poduške so zatvorenými očami po dobu približne jednej hodiny. Pomáha tiež akýkoľvek šport, pokiaľ si ho fyzicky môžete dovoliť. Prechádzky v prírode detto. Psychofarmaká sú možno naopak najjednoduchšou, ale často nie práve tou najvýhodnejšou voľbou pre telo – preto doporučujeme, ak je to čo i len trochu možné, vyhnúť sa im.

Psychózy

U psychotických problémov je psychika človeka viacej porušená ako u neuróz. Základným problémom u takýchto ľudí už býva neschopnosť správne vyhodnocovať realitu. Človek vníma rozličnými zmyslami i také veci vo svojom okolí, ktoré sa tam v skutočnosti nenachádzajú. Príklad paranoje u ženy: za rohom číha neznámy človek, ktorý ma chce znásilniť.

Psychózy obvykle vznikajú po dlhodobejšej či väčšej traume – pričom takýchto tráum môže byť v živote konkrétneho človeka aj niekoľko a až následne sa rozvinie problém. Spúšťačom môže byť tiež dlhodobé užívanie alkoholu a drog, teda rozvinutá závislosť. Obzvlášť nebezpečné sú aj tzv. mäkké drogy ako je marihuana – pretože najmä mladí ľudia ich zvyknú podceňovať – ich skutočné škodlivé účinky sa zvyčajne prejavia až pri dlhšom užívaní. Vtedy je už cesta návratu ale obvykle komplikovaná. Pod psychózy zaraďujeme napr. schizofréniu, bludy, halucinácie, paranoju a podobne. Podstatou pri všetkých je – že psychika človeka pri nich už značne trpí. Je ich obecne oveľa zložitejšie liečiť, mnohé z nich sú klasifikované ako chronické a môžu sa často aj po preliečení vracať.

Hypnoterapiu na psychotické problémy niektorí odborníci vôbec nedoporučujú, nakoľko existuje určité riziko – že aj terapeut sa môže stať negatívnym objektom napr. pre bludné predstavy. Psychotický jedinec tiež môže mať celkovo problém vyhodnotiť, že nejaký problém v jeho hlave existuje. Nemusí rozumieť tomu, že môže byť potenciálnou záťažou pre svoje okolie – a jeho okolie zasa nemusí byť vôbec chápavé pre jeho vnútorné útrapy, pocity či konanie. Vzniká tak niekedy začarovaný kruh, ktorý traumatizuje širší okruh ľudí, v ktorom sa človek s psychózou nachádza.

Zlepšenie stavu prostredníctvom hypnózy je možné, avšak terapeut by k tomu mal pristupovať obzvlášť empaticky a to nielen vo vzťahu ku klientovi ako osobe, ale aj k jeho trýznivým predstavám – ktoré mu jeho psychika spôsobuje.

Ak by ste aj vy mali záujem o hypnoterapiu alebo hypnózu, kontaktovať nás môžete na tel. čísle +421 908 690 476 alebo cez kontaktný formulár.