Ideológie – ako pôsobia na vašu myseľ?

Ideológie – ako pôsobia na vašu myseľ?

V tomto článku si povieme o jednej z možností ako sa dá manipulovať s ľudskou mysľou. Dnešnou témou budú preto – ideológie. Zameriame sa pritom na tie najhoršie z nich ako sú fašizmusnacizmus. Rozprávať budeme aj o tom, ako to celé súvisí s psychologickou technikou – hypnózou.

Čo sú to ideológie a čo sú hodnoty?

Pri ideológiách ide o prepracovanú sústavu názorov, ideí a postojov – ktorými sa najčastejšie politický alebo iný mienkotvorný subjekt snaží vnútiť tieto svoje hodnoty čo najširšiemu okoliu, na ktoré má dosah. Bežní ľudia silu takýchto cudzích doktrín zvyknú často podceňovať. Niektorí sú dokonca hrdí na svoje silné a  takzvané „správne“ hodnotové ukotvenie. Je však potrebné povedať, že nekriticky podľahnúť akejkoľvek ideológii je podobné ako ísť ku hypnotizérovi a povedať mu, nech si s vami robí kompletne, čo chce. Ideológie sa totiž v čomsi nápadne podobajú na tradičnú hypnózu. A síce v tom, že oboje ideológia aj hypnóza pracujú so sústavou vašich hodnôt. Naše hodnoty – inými slovami aj silné myšlienky, ktorým veríme a o ich správnosti zväčša vôbec nepochybujeme – pomerne významne ovplyvňujú našu racionalitu a nezriedka i samotnú ľudskú psychiku.

Skúsený hypnotizér vás dokáže pomocou hypnózy zbaviť závislosti od fajčenia. Dosiahne to tak, že sa vám pomocou hypnotizačnej techniky pokúsi vymazať jeden z vašich nesprávnych návykov – kladný vzťah k tabaku resp. cigarete. Pokiaľ je hypnotické sedenie úspešné, klient tak v podstate príde o jednu zdraviu škodlivú hodnotu. Pri ideológiách sa však deje úplne opačný proces, pretože hodnoty do svojej mysle vtedy naopak prijímate. Niekedy môže ísť aj o pomerne rozsiahlu sústavu cudzích akceptovaných myšlienok a postojov, z ktorých sa vám následne v mozgu utvoria hodnoty. A tie môžu byť nezriedka do značnej miery škodlivé. O ich negatívnom pôsobení však nemusíte mať dlhé obdobie ani potuchy. Každá, aj tá najlepšia ideológia je preto do určitej miery nebezpečná. Pre ilustráciu škodlivosti ideológii na ľudskú myseľ sme vybrali nasledujúci prípad.

Fašistická diktatúra

Za jednu z najhorších ideológií moderných dejín sa vo všeobecnosti považuje fašizmus, ktorý vznikol v medzivojnovom období dvadsiateho storočia a ktorý prekvital v celej svojej „kráse“ najmä v Taliansku. V nižšie uvedenom obrázku uvádzame jednu z akademických definícií, čo je to fašistická diktatúra.

zdroj: Doc. PhDr. Herta Tkadlečková, CSc., Všeobecné dejiny (1918-1945), skriptá z roku 1990

Fašistická diktatúra je teda nebezpečná politická doktrína, ktorá vás chce pohltiť v celej vašej totalite. Inými slovami, jej cieľom je ukradnúť vám vaše myslenie, cítenie a hocijakým spôsobom, aj za cenu fyzického násilia, vám napokon vnucuje vlastné ideály. Ide o formu totality, ktorá má za cieľ rozložiť vašu identitu zvnútra, aby ste následne z vlastného presvedčenia konali v duchu hesiel a postojov, ktoré si žiada fašistická strana. Často opomínaným znakom tohto režimu sú tzv. fašistické korporácie. Ide o to, že takéto vládnutie je takmer automaticky realizované spriahnutím sa s najsilnejšími monopolmi a najmocnejšími oligarchami v danej krajine. A to dokonca napriek tomu, že fašistická ideológia vznikla ako reakcia na všeobecnú krízu spojenú s kapitalizmom, ktorý má podobne ako fašistický režim taktiež tendencie všetko ovládať prostredníctvom finančného kapitálu a oligarchie. Logickým vyústením akéhokoľvek totalitného (nielen fašistického) režimu je vykorisťovanie vlastného obyvateľstva. To následne nemá ďaleko k zotročovaniu širokých más.

Porovnanie: fašizmus versus nacizmus

V súčasnosti sa pojem fašizmus najčastejšie zamieňa za nacizmus (národný socializmus), krajný nacionalizmus, prípadne sa pomerne často spája aj s rasizmom.  Z pojmu fašizmus sa v mnohých diskusiách už stala takpovediac nadávka a  toto slovo sa dosť často používa ako nástroj na ohodnotenie postojov politického oponenta.

Treba si však uvedomiť, že fašizmus nie je to isté ako nacizmus. Pojem nacizmus síce vychádza z talianskeho fašizmu. Neplatí to však opačne, pretože nacizmus vznikol v Nemecku až o niekoľko rokov neskôr (približne o jednu dekádu). Fašizmus sám o sebe teda má len veľmi málo spoločné s nacistickými ideologickými znakmi ako sú hákové kríže, rasizmus, antisemitizmus, holokaust, genocída, nadradená árijská rasa a podobne  – pritom všetkom ide najmä o prvky hitlerovského nacizmu. V určitom ohľade je nacizmus omnoho deštruktívnejší ako taliansky totalitný režim, pretože ide o rozsiahlejší pojem. To však ešte neznamená, že hlavný predstaviteľ fašistov Mussolini by bol menší zločinec ako hlava nacistov Hitler. Fašizmus je samozrejme rovnako odsúdenia hodný ako každá iná forma totalitnej diktatúry. Jeho základné znaky sa ale výrazne líšia od nacizmu. Netreba preto tieto ideológie zlievať do jednej nádoby, čo je v dnešnej dobe bežnou realitou politických a spoločenských diskusií.

V čom spočíva nebezpečenstvo ideológie

Nekritickým prijímaním cudzích ideológií sa niekedy dokážete prepracovať k znakom totalitnej (a tiež fašistickej) diktatúry aj bez toho, aby bol takýto režim oficiálne schválený vládnymi špičkami. Spoločnosť postupne dokáže degradovať k všeobecnému úpadku inteligencie a otroctvu širokých más aj cez iné, tzv. umiernené režimy ako je aj kapitalizmus a demokracia. To znamená, že aj v demokratickej spoločnosti môžete zažiť fašizmus bez toho, aby sa tak politické zriadenie oficiálne nazývalo. Stačí pritom, ak budú masy netriezvym spôsobom prijímať cudzie ideológie. A nechajú sa nimi následne ovládnuť v celej svojej totalite.

Ako sa chrániť: osvojujte si iba také myšlienky, názory a postoje, ktorým skutočne aj rozumiete a dokážete si ich pravdivosť spoľahlivo overiť. Dbajte na to, aby boli vaše hodnoty vaše vlastné a nie cudzie. Sloboda myslenia je niečo, čo je vzácne v každom režime, v každej dobe. Nenechajte sa preto dobrovoľne hypnotizovať lacnými ideológiami.