Hypnóza

Čo je hypnóza a aký má význam pre verejnosť?

Okolo hypnózy koluje množstvo fám a bizarných predstáv spojených s touto metódou, čomu negatívne napomáhajú rôzne televízne „šou“, čo tejto metóde permanentne znižuje kredit v očiach širokej verejnosti. V skutočnosti ide o vedecky overenú metódu a potenciál hypnózy ďaleko presahuje hranice komerčnej zábavy. My vidíme jej najväčší prínos najmä v oblasti liečebných možností.

Hypnóza je odvodená od starogréckeho slova „hypnos“, čo znamená spánok. Pri hypnóze však v skutočnosti nejde o žiadny druh spánku. Ide o stav, ktorý sa nachádza kdesi uprostred medzi klasickým bdelým stavom a spánkom, pričom tento stav si človek plne uvedomuje. To znamená, že klient reálne vníma, čo sa počas sedenia deje a má veci pod kontrolou.

S hypnózou sa do určitej miery stretáva človek aj vo svojom bežnom živote, kedy jeho myslenie je nepriamo ovplyvnené, a nemusí o tom ani tušiť. Ako príklady by sme mohli uviesť napr. predvolebné prieskumy či sledovanie reklám. Nič na ich základe nemusíte, ale predsa môžu do určitej miery zasiahnuť do vašej mysle.

Aké veci môžeme riešiť pomocou hypnózy?

Laicky povedané – hypnózou dokážeme riešiť problémy, ktoré sa týkajú psychiky resp. majú svoj pôvod v „hlave“ človeka. Bližšie tieto problémy popisujeme v záložke hypnoterapia a v našich článkoch.

HypnoTerapia Bratislava Zvolen