Hypnóza v športe

Hypnóza v športe

O športovej psychológii sa toho popísalo na internete už mnoho – je nepochybne prospešné pre akéhokoľvek športovca pracovať na svojej mentálnej stránke. Mnoho z nich usilovne fyzicky drie niekoľko dní v týždni, s jasným cieľom, dosiahnuť čo najlepšie športové výsledky. Tie sa však nie vždy dostavujú napriek ich enormnej snahe a tí najlepší majú akoby stále v čomsi navrch. Čo sa za tým ukrýva? Prečo sa niektorým darí, takpovediac vo všetkom, po čom siahnu – pričom iní, napriek tréningu dosahujú len minimálny alebo žiadny progres? Odpoveďou niekedy môže byť aj psychika. Tú možno trénovať niekoľkými spôsobmi. Niekoľko príkladov: mentálnym koučingom, športovou psychológiou a tiež hypnózou.

O hypnóze a ako to celé funguje

Počuli ste už o športovej hypnóze? Mohli by sme ju prirovnať k psychológii v akcii. Cieľom je prebudiť skrytý potenciál jedinca. Ďalej jej účelom je aj sebapoznanie, uvedomenie si svojich silných a slabých stránok. Pre akého športovca je hypnóza vhodná? Takého, ktorý vo svojom vnútri cíti, že má ešte rezervy. Nemusí pritom nutne vedieť, v čom tie rezervy spočívajú. To pomôže odhaliť terapia samotná, ak je vykonaná odborne. Častejšie sa hypnóza využíva pre individuálne športy ako napr. bojové umenia, biatlon, tenis, šachy a podobne. Uplatnenie nájde aj pri kolektívnych športoch – napr. vo futbale môže pomôcť útočníkovi lepšie využívať šance, či brankárovi chytať góly. Športovci počas „zápasu“ bojujú s mnohými psychologickými problémami, ako sú napr..: problémy s koncentráciou, trémou, strachom zo súpera, úzkosťou, stresom, vybičovanými emóciami a pod. Na všetky tieto problémy je možné aplikovať – hypnózu.

Čo môžno očakávať od športového terapeuta v rámci hypnotického sedenia? Predovšetkým dôkladnú analýzu všetkého, čo potenciálne môže ovplyvniť výkon. Od zložitých či stresových situácií, ktoré sa v konkrétnom športe sa vyskytujú, cez športové návyky až po rutinné rituály jedinca v danom športe. Riešia sa tiež osobnostné črty športovca s cieľom odhaliť, v čom sú jeho silné a slabé stránky a ako s nimi čo najefektívnejšie pracovať. Hypnóza je vždy individuálna záležitosť – každý športovec potrebuje pre svoj rast niečo iné. Niekto potrebuje viac pracovať na svojej psychike, iný človek môže potrebovať viac trénovať fyzicky. Niekto potrebuje iba upraviť svoje zvyky, iný zasa zbaviť sa prílišného rešpektu zo súperov. Často ide o kombináciu viacerých faktorov, na ktorých je potrebné zapracovať. Samotné ponorenie sa do hypnotického spánku, ktorá trvá približne 20 minút, je iba akousi čerešničkou na torte – pomocou nej sa upevnia tie body a myšlienky, ktoré sú pre daného jedinca kľúčové.


Ak by ste aj vy mali záujem o hypnoterapiu alebo hypnózu, kontaktovať nás môžete na tel. čísle +421 908 690 476 alebo cez kontaktný formulár.