Hypnotizovanie v bežnom živote. Je možné ovládať ľudí?

Hypnotizovanie v bežnom živote. Je možné ovládať ľudí?

Na hypnotizačnom sedení nechávame pôsobiť sugescie (vsugerované myšlienky), aby urobili tzv. dobrú prácu v našom vedomí či psychike. Vedeli ste však o tom, že pôsobenie takýchto myšlienok je možné aj v bežnom živote? Človek nielen kdesi v kresle u terapeuta je prístupnejší k zmene. Prístupnejší tomu, aby sa mu menili jeho spôsoby, návyky či myslenie. Vybrali sme pre vás niektoré oblasti života, kde sme potenciálnym terčom pre podsúvanie myšlienok. Pozrieme sa tiež na to, čo v takýchto situáciách robiť, aby sme sa nestali obeťami manipulácie. Stará múdrosť hovorí, že najviac ohrození sme zvyčajne tam, kde nebezpečenstvo najmenej očakávame. Nebuďme užitočným objektom pre ovládanie mysle.

Politika

Politika je ako stvorená pre manipulatívne správanie či konanie. Činitelia v nej pohybujúci sa živia tým, že ponúkajú svoje vízie a myšlienky, ktoré by mali znamenať posun k lepšiemu. Nie vždy tomu tak ale je. Politici sú niekedy slabí, korupční, prípadne pôsobia spôsobom: kam vietor, tam plášť. Tieto svoje ľudské nedokonalosti potrebujú niečím prekryť – napr. frázami, ktoré sa snažia vsugerovať ostatným. Príklady: našej ekonomike sa darí ; výška minimálnej mzdy je primeraná nášmu geopolitickému priestoru ; dojčenská úmrtnosť nikdy nemala lepšie čísla. Tradičnou definíciou politiky je aj súboj o moc. Na dosiahnutie moci sa niekedy využívajú sugescie namierené proti davu, s cieľom túto moc získať. Príklady: to oni sú ti zlí ; urobíme všetko preto ; váš predseda je lenivé monštrum.S politickými sugesciami nie je ťažké sa stotožniť a následne ich reprodukovať ďalej ako svoj názor. My považujeme politické sugescie za akúsi ručnú brzdu spoločnosti.

Ako sa chrániť: všímajte si, akým spôsobom sa konkrétny politik prezentuje. Či je vecný a faktický. Sledujte, či sa jeho prevažná časť názorov a výrokov, týka bežných ľudí a ich ekonomickej situácie. Pokiaľ v jeho prejave prevažujú suché frázy, heslá, symboly, vlastná obhajoba, mocenská rétorika alebo sa zaoberá témami, ktoré nesúvisia priamo so skvalitňovaním životnej úrovne ľudí vo svojej krajine – takýto politik za veľa nestojí. A kto nestojí za veľa, na toho nie je dôvod pozerať sa.

Reklamy

Stalo sa vám niekedy, že ste si kúpili prestížnu značku – a nakoniec ste ani nezaznamenali rozdiel v porovnaní s neznačkovou lacnejšou verziou? Reklamní mágovia využívajú v rozličných formátoch, či už v televízií, na internete alebo kdekoľvek inde – podobné techniky ako hypnotizéri. Snažia sa nám nepriamo podsúvať svoje myšlienky často s jediným cieľom – kupujte, kupujte a znovu raz kupujte. Rozdiel je len v tom, že s hypnotizérom alebo terapeutom sa vopred dohodnete, čoho sa vsugerovávané myšlienky budú týkať. Marketér sa vám pokúsi vsugerovať len to, čo chce on. Nezaujíma ho, aké potreby máte Vy. S určitým nadhľadom by sme mohli povedať, že reklamné prostredie má pôsobiť na rozsiahlu masu ľudí ako jedna veľká hypnóza.

Ako sa chrániť: jednoduchý recept je minimalizovať sledovanie reklamy, t.j. zablokovať si ju na internete, prepínať reklamy v TV, nečítať plátky s vysokým podielom reklamy a podobne.

Filmy / Seriály

Vsugerované myšlienky nemusia byť vždy iba záležitosťou akustickou, ale niekedy aj vizuálnou. Filmy často môžu predstavovať akúsi simuláciu života. V kriminálnych seriáloch sa zvykne podsúvať, že nech je páchateľ akokoľvek šikovný a sofistikovaný – vyšetrovateľ má nakoniec aj tak vždy navrch. V akčných filmoch sa zvykne propagovať forma multitaskingu – že dokážete robiť kvalitne viacero činností naraz. Hlavný hrdina môže byť neraz stelesnená dokonalosť – napríklad perfektný vojak, odborník na počítače, skvelý pyrotechnik, letec či dokonca miestna morálna autorita – všetko v jednej osobe, či postave.  Sugesciou z toho potom je: ak budete taký aj vy, ako váš hrdina, budete v živote úspešní. Ak nie, tak nie. Mnoho veľkofilmov má tiež klišovité, až nápadne podobné konce. Príklady vizuálnych sugescií, ktoré sa vo filmoch na ich koncoch opakujú: ľudia sú tí najdôležitejší, nedotknuteľní ; ak máte dušu na správnom mieste, budete mať úspech ; mocní ľudia vytrvalo a úspešne pracujú na vašom bezpečí.

Ako sa chrániť: Hoci sa to tak nemusí na prvý pohľad vždy javiť, ľudia v bežnom živote zažívajú i omnoho náročnejšie situácie – ako postavy filmové. A to naprieč všetkými oblasťami života. Ako štít vám môže poslúžiť drobná autosugescia, či fráza: film je film, život je život.

Čísla

Viete, čomu sa niekedy vraví najväčšia lož? Sú to štatistiky. Vychádzajú síce z exaktných metód a na ich zobrazovanie sa používajú kvalitné softvéry. Ich problém však je, že pracujú iba s približnou realitou. A tá môže byť niekedy na kilometre vzdialená skutočnému svetu. Sugesciou môže byť i obyčajný informatívny údaj o inflácii: ceny medziročne vzrástli o 3 %,  môžno si poviete – fajn, budem mať o 3 % väčšie prázdno v peňaženke. Potom prídete do obchodu a zo dňa na deň zistíte, že za rovnaký nákup nezaplatíte 10 eur, ale rovno 12 eur. Teda skokový nárast o 20 % na vaše obľúbené potraviny. Akú váhu má vtedy medziročný údaj o troch percentách? Nijaký, pretože obchodníci majú tendenciu zaokrúhľovať ceny na desatiny a neprispôsobujú ich podľa verejných ukazovateľov. Niekedy číselné sugescie môžu mať aj celospoločenský dosah: Slovenská koruna revalvovala z 35,443 voči Euru na historicky najlepšiu hodnotu 30,126. Pôvodnú centrálnu paritu nastavili odborníci z EÚ na 38,455. Vnímate sugesciu? Postupným zvýhodňovaním kurzu snaha presvedčiť masy o výraznom pozitívnom trende.

Ako sa chrániť: pokiaľ sa objavujú čísla vo verejnom priestore, často nám podsúvajú realitu krajšiu, než je v skutočnosti. Ak jednotlivec prezentuje svoje úspechy číslami, zbystrite pozornosť. Je celkom slušná šanca, že nehovorí úplnú pravdu. Prípadne ju nemá vôbec. Štatistika je niekedy fajn – ale treba ju brať s rezervou. Je to účinný nástroj, ktorým vás možno potajomky ovládať alebo tlmiť vaše emócie.

Sú rôzne ďalšie oblasti života, ako sú náboženstvo, médiá, tlač atď. – kde tiež možno verejnosti podsúvať tézy či myšlienky. Z praktických dôvodov, aby článok nebol príliš dlhý, nateraz tieto oblasti komentovať nebudeme.

Poznámka:

Sugescie – chápeme v širšom zmysle ako myšlienky, ktoré majú na druhých zapôsobiť bez toho, aby si toho boli vedomí.

Ak by ste aj vy mali záujem o hypnoterapiu alebo hypnózu, kontaktovať nás môžete na tel. čísle +421 908 690 476 alebo cez kontaktný formulár.