Hypnóza – brána do minulých životov?

Hypnóza – brána do minulých životov?

Hypnóza a minulé životy je najmä v alternatívnej sfére témou, ktorá fascinuje nemálo ľudí po celom svete. Je akousi bezodnou studnicou pre polemiku.

„Desať, deväť, nastupujete pomaly do výťahu, osem, sedem, dramaticky sa zvyšuje rýchlosť, šesť, päť, klesáte stále hlbšie a hlbšie, štyri, môžte počuť ako škrípu závity skrutiek, tri, výťah pomaly brzdí, dva, až otvoríte dvere na výťahu, ukáže sa vám pohľad do jedného z vašich minulých životov, jeden, PUF, a ste tam.“

…v trochu zrýchlenej verzii, aj takto približne môže vyzerať vstupná brána k vašemu minulému životu v rámci sedenia u hypnotizéra. V týchto riadkoch sa pokúsime zodpovedať otázku, či ide o realitu alebo fikciu – či je možné takýmto spôsobom nahliadnuť do našich minulých „ja“. Je to téma, ktorú nie je jednoduché nejakým spôsobom hodnotiť – preto sa pokúsime sústrediť na fakty. Bavíme sa v podstate aj o tom, či existuje reinkarnácia alebo neexistuje.

Reinkarnácia – pravda, alebo lož?

Zástancovia tejto metódy, ako spoznať minulé životy – zvyknú tvrdiť, že naše podvedomie funguje ako akási magnetofónová páska. Na túto pásku sa majú nahrávať všetky okamihy a udalosti, ktoré v danom, tom ktorom živote prežijeme. Ak sa narodíme opäť, podvedomie sa nám uchová, čo sa zmení – je iba naše fyzické telo, telesná schránka. Argumentovať sa zvykne najmä tým, že aký by to potom malo celé zmysel, ak by sa duši po živote mazali spomienky. Predsa sa niekam nahrávajú, zapisujú a v príhodný okamžik ich dokážeme správnymi metódami vytiahnuť. Aby nám tieto spomienky pomohli, aby to skrátka celé dávalo nejaký zmysel.

Existuje celý rad svedectiev, kde zhypnotizovaní ľudia v rámci hypnotického sedenia získali veľmi živé spomienky – reálne sa ocitli na rôznych miestach sveta, napr. ako bojovníci s mečmi, urodzení ľudia či ako chudobní roľníci kdesi na paši s dobytkom… Existujú prípady, že sa ľuďom počas hypnotického spánku vyjavili predmety z dôb dávno minulých, ktoré by dnes mohli vidieť už len v múzeách. Zážitok je niekedy natoľko silný, že si ho jedinec zapamätá na celý život.

Pozrime sa teraz na dôvody, ktoré vravia proti tejto metóde. Existenciu zážitkov vyvolaných regresnými technikami nepopierame – tie skutočne prežiť možno. Niekedy prežiť aj veľmi intenzívne v závislosti od schopností abstraktného myslenia či videnia konkrétneho jednotlivca. Problémom je však dokázať, či tieto zážitky predstavujú skutočne minulý život, alebo ide len o nejaké vymyslené predstavy jedinca. Nech už klient prežíva počas sedenia čokoľvek neobvyklé, prípadne vníma alebo vidí veľmi staré predmety z minulosti – nemusí to nutne dokazovať, že prežíva svoje minulé „ja“. Môže to byť aj čosi, ako zrkadlo jeho mysle či predstáv – ako by taký život mohol vyzerať skrátka v inej dobe. Z vedeckého pohľadu je takmer nemožné dokázať „minulý život“, nedokážeme ho nijako zmerať či zaznamenať. Niekedy sa argumentuje – že samotná hypnotizačná metóda má byť dôkazom minulých životov. Ostáva to však v rovine viery vo výpovede konkrétnych svedectiev.

Na pôvodnú otázku, či je hypnóza do minulých životov realita alebo fikcia, nedokážeme dať jednoznačnú uspokojivú odpoveď. Pripravili sme pre vás dve otázky, ktoré vám môžu napomôcť rozhodnúť sa, ako to s touto metódou vlastne je.

Prečo vás láka spoznať minulé životy?

Jednoduchá otázka. Odpoveď na ňu ale čitateľ poznať nemusí. Pokiaľ však máte jasnú predstavu, prečo ísť za hranicu súčasného života, prípadne máte pocit, že by vám to mohlo nejakým spôsobom v živote pomôcť, môže to byť pre vás tá správna voľba.

Máte bohatý vnútorný svet, prípadne niečo si predstaviť vo svojej mysli vám nespôsobuje ťažkosti?

Ak ste si odpovedali niečo ako „prirodzene áno“, „môj vnútorný svet je veľmi bohatý“, táto metóda môže byť pre vás vhodná a je vysoká pravdepodobnosť, že počas regresie do minulosti prežijete nejaký zážitok. Totiž, nie je to technika, tak úplne pre každého – existujú aj typy ľudí, ktorí neuvidia v hypnóze nič a s predstavami majú celkovo problém.

Ak by ste aj vy mali záujem o hypnoterapiu alebo hypnózu, kontaktovať nás môžete na tel. čísle +421 908 690 476 alebo cez kontaktný formulár.