Hypnoterapia v onkológii – aké sú možnosti?

Hypnoterapia v onkológii – aké sú možnosti?

Množstvo prevažne zahraničných článkov na internete je popísaných na tému hypnóza a rakovina. Rozhodli sme sa túto zaujímavú tématiku spracovať a priblížiť aj slovenským čitateľom. V tomto príspevku sa teda zameriame na možné využitie hypnoterapie v onkológii. Pokúsime sa zhrnúť, v čom môže byť prínos tejto metódy a naopak, kde sú jej limity. Čitateľ si tak bude môcť urobiť vlastnú predstavu o tom, nakoľko hypnotický spánok môže byť nápomocný aj pri komplikovanejších stavoch.

Duševná podpora pred začatím liečby

Všeobecne dôležitá vec pre pacienta (nielen onkologického ochorenia) je nepoddať sa chorobe a pokúsiť sa s ňou zabojovať v rámci možností. A to nielen po stránke medicínskej, kde najmä lekári bojujú za nás – ale aj po stránke psychickej. Pokúsiť sa prekonať strach, úzkosť, depresie, nájsť chuť do života, eliminovať nechutenstvo a podobne. Samozrejme, na takéto záležitosti máme aj psychológov. Problém však môže nastať napríklad z časového hľadiska, kedy medzi vyrieknutím ortieľu diagnózy a následnou náročnou terapiou môže ubehnúť i pomerne krátky časový úsek. Napríklad pri leukémiách to býva nezriedka len jeden deň alebo dokonca iba niekoľko hodín. Hypnoterapia v tomto smere môže predstavovať rýchly a silný nástroj, ako pacientovi poskytnúť potrebnú oporu pre jeho psychiku.

S hypnoterapiou je najvhodnejšie začať čo najskôr po dozvedení sa diagnózy, pre dosiahnutie čo najlepšieho potenciálneho účinku. Hudbou budúcnosti je, aby sa táto metóda bežne využívala v nemocniciach ako súčasť komplexu liečby pre pacientov, ktorí by o takúto možnosť prejavili záujem.

Ovplyvňovanie vnímania symptómov ochorenia, predovšetkým bolesti

Dlhodobá chronická bolesť je pravdepodobne najvýraznejším symptómom – čo chorých jedincov v súvislosti s onkologickým ochorením zaťažuje či už po fyzickej alebo psychickej stránke. Dostatočne dlhá a hlboká hypnóza dokáže túto bolesť potlačiť – dôležitý je časový údaj, na niekoľko hodín. Cieľom terapie je dosiahnuť stav, aby bola bolesť u pacienta vnímaná vo forme, ktorá je pre jeho psychiku znesiteľná. Môžu sa tiež použiť tzv. post-hypnotické sugescie, pre príklad takej sugescie: vsugerujeme pacientovi, že ak bude zhlboka dýchať, bolesť bude postupne ustupovať viac a viac, až na pre neho prijateľnú úroveň alebo bolesť celkom zmizne.

Liečenie samotného ochorenia

Hypnózu ako jednu z metód psychológie nepovažujeme za nejakú alternatívnu terapiu v zmysle – že dokáže vyliečiť onkologické ochorenie. V minulosti sa uvažovalo aj smerom, že by sa pomocou hypnózy dali naštartovať vnútorné ozdravné procesy, ktoré by chorobu vyliečili. Teda pokúsiť sa o akýsi druh imunoterapie. Problémom však pri onkologických ochoreniach obecne je, že produkujú veľký počet buniek, ktoré limity imunity chorého jedinca hravo prekonávajú. Podľa niektorých štúdií – menší počet chorých buniek je možné likvidovať priamo počas hypnotického spánku, doposiaľ sme však v žiadnej nezaznamenali, že by sa dala dosiahnuť remisia (vymiznutie príznakov ochorenia) alebo trvalé vyliečenie. Ostávame teda pri názore – že pozícia hypnoterapie má svoje miesto iba v podpornej terapii.

Ovplyvňovanie vedľajších účinkov liečby

Súčasná medicína lieči nádorové ochorenia predovšetkým pomocou troch metód – rádioterapie, chemoterapie a operačného zákroku, prípadne ich kombináciou. Pri rôznom type liečby má rôzne potenciálne využitie aj navodenie hypnotického spánku.

Pri rádioterapii môže vzniknúť široká paleta vedľajších účinkov v závislosti od toho, ako veľa a na aké miesta v tele žiarenie pôsobí. Cieľom hypnoterapie je predovšetkým úplne potlačiť alebo zmierniť stavy bolesti, nechutenstva, depresie, straty chuti do jedla a podobne.

V súvislosti so systémovou liečbou (chemoterapiou) k najobávanejším vedľajším účinkov patrí nevoľnosť, často spojená s vracaním. V mnohých prípadoch tiež dochádza k dočasnému vypadávaniu vlasov, čo negatívne znášajú najmä ženy. S procesom straty vlasov hypnóza veľa nezmôže – tu najviac pomôže vhodné prekrytie – napríklad parochňa na predpis. Čo sa týka nevoľnosti a nutkaniu na vracanie, hypnóza dokáže tieto negatíva liečby do určitej miery potlačiť, pokiaľ ide o slabšie chemoterapeutiká. Pri silnejších typoch liekov – tieto nežiadúce účinky hypnózou spravidla nedokážeme zastaviť. Dnes už však existujú účinné antiemetiká (lieky proti vracaniu).

Ak človek podstupuje niekoľko cyklov takejto systémovej liečby – zvykne sa stávať, že s každým nasledujúcim cyklom sa chuť jedinca liečiť takýmto spôsobom znižuje. Pacient môže napr. vracať, či cítiť rôzne nepríjemné vône, ešte ani žiadne lieky nedostáva. Prípadne sa rozhodne odmietnuť zvyšnú časť terapie, čo môže byť potenciálne život ohrozujúce. Hypnoterapiou je možné tieto problémy ohľadne cyklov liečby úspešne riešiť.

Čo sa týka chirurgického zákroku pri onkologickom ochorení, tam prichádza do úvahy najmä pooperačná hypnotizačná terapia v súvislosti so znižovaním bolesti, rýchlejšou rekonvalescenciou, čo môže byť priamo spojené napr. s nižšou potrebou užívania liekov na tlmenie bolesti.

Ak by ste aj vy mali záujem o hypnoterapiu alebo hypnózu, kontaktovať nás môžete na tel. čísle +421 908 690 476 alebo cez kontaktný formulár.