Hypnoterapia

Čo by ste povedali na to, keby ste mali možnosť vyskúšať si hypnózu z pohodlia vášho domova? Bez potreby navštíviť špecializované zariadenie kilometre vzdialené od vášho bydliska či domova. Autohypnóza, alebo aj autohypnotizačná liečebná technika, takúto možnosť ponúka. Pomocou nej totiž dokážete zhypnotizovať samého seba....

Aj pomerne malé deti sa môžu stretávať s rôznymi trápeniami, ktoré neraz útočia ich krehké dušičky. Problémy v škole, chronické záťaže či hyperaktívne chovanie – nejednému rodičovi sa z toho robia na čele vrásky. Záťaže sa môžu ťahať s deťmi celé mesiace, či dokonca roky...

V tomto príspevku si povieme niečo o problémoch, ktoré sa týkajú ľudskej psychiky. Pokúsime sa prezentovať náš pohľad na problematiku neuróz a psychóz a kde je potenciálne využiteľný účinok hypnoterapie. Pod neurózami rozumieme psychické problémy na rôzne spôsoby. Dali by sa definovať aj ako duševné problémy...

Množstvo prevažne zahraničných článkov na internete je popísaných na tému hypnóza a rakovina. Rozhodli sme sa túto zaujímavú tématiku spracovať a priblížiť aj slovenským čitateľom. V tomto príspevku sa teda zameriame na možné využitie hypnoterapie v onkológii. Pokúsime sa zhrnúť, v čom môže byť prínos...

Pri tradičnom hypnotizačnom prístupe hypnotizér usmerňuje celý proces terapie krok po kroku, pričom hypnotizovaný jedinec obvykle sedí niekde v špeciálnom kresle so zatvorenými očami. Sugescie sa nezriedka kombinujú s príkazmi typu: „dýchajte zhlboka“, „zatvorte oči“ či „ponárate sa stále hlbšie a hlbšie“. Svoju úlohu tu niekedy zohrávajú napríklad zážitky z minulosti, ktoré pomáhajú hypnotizérovi pri...

Počuli ste už o chronickej vyčerpanosti? Na Slovensku existuje mnoho ľudí, ktorí majú problém tzv. chronického únavového syndrómu – radi by sme Vám túto problematiku viac priblížili. Zobúdzate sa unavení? Cítite sa neustále vyčerpaní? Fyzická námaha vám spôsobuje značné ťažkosti? Nedokážete robiť cez deň bežné úkony, lebo nevládzete? Stál sa...