Časté otázky

Odpovedali sme na otázky ohľadom hypnoterapie, na ktoré sa pýtate najčastejšie.

Môže hypnóza uškodiť resp. možno ju zneužiť?

V našom zariadení NIE. Používame ju výhradne na liečebné účely. Čisto teoreticky, by bolo možné hypnózu zneužiť napr. na kriminálne činy. Obecne ale platí – že človek nikdy neurobí nič, čo nevychádza z jeho podstaty, teda nič, čo sám nechce a nie je v súlade s jeho vnútornou etikou a mravmi. A to ani po absolvovaní hypnózy či hypnoterapie.

Je možné každého človeka zhypnotizovať?

Drvivá väčšina ľudí má stredný stupeň – hypnability, čo postačuje k tomu, aby sa u nich mal šancu prejaviť liečebný účinok hypnoterapie. Malé percento ľudí silno reaguje na hypnózu a teda je ich ľahšie zhypnotizovať. Malé percento ľudí reaguje na hypnózu slabšie alebo nereaguje takmer vôbec

Je hypnoterapia vhodná pre každého?

Je vhodná takmer pre každého, nie je limitovaná vekom. Existujú ale výnimky. Nie je vhodná pre epileptických pacientov. Nie je vhodná pre autistických ľudí. Nedoporučuje sa ani u ľudí trpiacich zložitejšou duševnou poruchou – príklad: ľudia trpiacimi bludmi môžu vnímať terapiu „po svojom“, a keď takýto človek terapiu podstúpi – nevieme, čo to s ním urobí a to v konečnom dôsledku môže znížiť pozitívny efekt terapie.

Budem si pamätať, čo sa dialo počas hypnózy?

Niekedy klient môže mať aj krátke „okno“, ale v zásade by si mal pamätať všetko, čo sa počas sedenia deje. Pri hypnóze totiž klient nespí. Proces terapie sa podobá na relaxáciu, popri ktorej sa snažíme využiť podvedomie v „náš prospech“, teda odstraňovať problémy, s ktorými ku nám klient prišiel.

Aké problémy nemožno riešiť pomocou hypnózy?

Nemožno riešiť problémy, ktoré si z medicínskeho hľadiska vyžadujú neodkladnú medikamentóznu liečbu alebo chirurgický zásah. Taktiež stomatologické úkony nie je možné nahradiť hypnoterapiou. Hypnóza tiež nedokáže zvrátiť proces pri nevyliečiteľných ochoreniach.

Do akej miery hypnoterapia funguje?

Jej účinky dokážu byť niekedy ohromujúce až neuveriteľné. Hypnóza vám môže zmeniť život. Niekedy to ale môže aj nefungovať. Mohli by sme to prirovnať – k podaniu lieku. Buď vám zaberie, alebo nie. My urobíme všetko preto, aby ste účinok hypnoterapie zaznamenali v čo najvyššej možnej miere.

Koľko sedení/terapii je potrebné absolvovať, aby sa môj problém vyriešil?

Zvyčajne sa s klientom dohodneme na jednom až troch sedeniach. Závisí to od individuálnych okolností a hĺbky problému, ktoré klient rieši. Ak je problém hlboký a pretrváva napr. niekoľko rokov, jedno sedenie pravdepodobne nepostačí. Sú ale situácie, kedy úplne postačí aj jedno sedenie. Priaznivý účinok hypnoterapie väčšina klientov pocíti už po prvom sedení. V niektorých prípadoch sa však účinok terapie môže prejaviť až po niekoľkých týždňoch či mesiacoch.

Ako prebieha samotné sedenie?

Sedenie u nás sa začína podaním ruky a pohodlným usadením sa v kresle. Spoločne si rozoberieme problém, ktorý klientovi spôsobuje ťažkosti a pokúsime sa zamerať aj na príčiny tohto problému. Následne si po krokoch vysvetlíme, ako bude proces terapie prebiehať. Klient je teda o všetkom vopred riadne informovaný. Následne prebehne samotná hypnoterapia. Po ukončení terapie zvyčajne nasleduje dodatočná konverzácia medzi klientom a terapeutom.

Treba sa nejako pripraviť na sedenie?

Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Treba akurát počítať s tým, že prvé sedenie môže trvať približne jednu hodinu.

Kto je vlastne „vhodný klient“ na hypnoterapiu?

Ak máte akýkoľvek dlhodobejší problém súvisiaci s psychikou (rádovo týždne až roky), a cítite, že si s týmto problémom sami neviete dať rady – je to ideálny čas nás navštíviť a vyskúšať tento druh terapie.

Je hypnóza bezpečná metóda? Neovplyvní mi to nejako negatívne moje myslenie či myšlienky?

Stav, aký zažíva klient pri prechádzaní si procesom terapie, je pre ľudské telo prirodzený. Existuje dokonca štúdia, ktorá tvrdí, že človek zažíva ľahší stupeň hypnotizácie v priemere až dva krát denne (napríklad pri sledovaní televízie). Metódu teda považujeme za absolútne bezpečnú.

HypnoTerapia Bratislava Zvolen