a

Hypnoterapia

Hypnoterapia spočíva v tom, že špecifický stav, ktorý klientovi navodíme pomocou hypnózy, ďalej využijeme na liečebné účely.

a

Liečive účinky

Tieto liečivé účinky dosiahneme pomocou sugescií a myšlienok, ktoré majú najsilnejší účinok práve počas ponorenia sa do hypnotického stavu – na úrovni akéhosi polovedomia.

a

Riešenie problémov

Pod sugesciou rozumieme vyslovenie tvrdenia alebo tézy – ktorej cieľom je, aby sa s ňou klient mimovoľne stotožnil. Inými slovami, pri terapii sa snažíme súčasne využiť silu myšlienok terapeuta a klientovho podvedomia na to, aby sa podarilo vyriešiť problém, s ktorým ku nám klient prišiel.

Hypnoterapia

Radi by ste sa zbavili zlozvykov, závislostí? Je to možné.

Práca s ľuďmi je mojím koníčkom. Vlastnosti ako otvorenosť, empatia, diskrétnosť, chuť počúvať a pomáhať druhým sú hodnotami, ktoré sú pre mňa samozrejmosťou. Vždy ma fascinovala duša človeka, ktorú vnímam ako nevyčerpateľný zdroj pre poznanie a štúdium. Terapeutický výcvik som absolvoval v Prahe v Inštitúte Hypnoterapie pod vedením skúsených odborníkov. Mojím cieľom je prezentovať poznatky z hypnózy a hypnoterapie širšej verejnosti.

 

Ing. Andrej Princ

Mapa, kde nás nájdete

Oblasti, kde možno hypnoterapiu využiť

man-squatting

ŠPORT

Úspešní športovci športujú nielen fyzicky ale potrebujú pracovať aj na svojej psychike, aby dokázali podať maximálny výkon. Pomocou hypnoterapie je možné riešiť problémy ako napr. zvládanie stresu, emócií, problémy s koncentráciou, motiváciou, strach zo súpera, vysporiadanie sa s trémou, nervozitou, nadmerným potením a pod. Podobné problémy sa môžu vzťahovať napr. aj na manažérov. Terapia má v takomto prípade za cieľ prebudiť skrytý potenciál klienta.

a

ZÁŤAŽE NA DUŠI / VZŤAHOVÉ ZÁLEŽITOSTI

Čo sa týka záťaží, niekedy si so sebou nesieme nepríjemný zážitok z minulosti, či rôzne duševné traumy, a to nás môže obmedzovať napr. v osobnom rozvoji. Niekedy môže byť výhodné, takéto negatívne udalosti znovu prežiť pomocou regresnej hypnoterapie – návratu do minulosti. Čo sa týka vzťahových záležitostí, hypnoterapiou sa snažíme o odbúranie negatívnych emócií, vo vzťahu k druhému človeku. Nezáleží pritom na tom, či ide o osobné, rodinné, partnerské, pracovné alebo iné typy vzťahov.

a

PORUCHY / FÓBIE

Hypnoterapiou je možné riešiť aj problémy typu poruchy učenia alebo správania sa u detí alebo napr. tzv. pomočovanie sa u detí. Fóbie sú rozsiahla kategória, pri ktorej človek môže mať strach takmer z čohokoľvek. Hypnoterapia môže pomôcť prekonať napr. strach z ľudí, neúspechu, cestovania lietadlom a pod. Významne môže napomôcť aj pri panickom strachu z liečby a doktorov.

smartphone

ZLOZVYKY / ZÁVISLOSTI

Do tejto kategórie patrí napr. závislosť na hrách, fajčení, alkohole, drogách. V dnešnej dobe je možné vypestovať si závislosť takmer na čomkoľvek. Čo sa týka zlozvykov, terapia účinkuje napr. na problém obhrýzania si nechtov, pri nutkaní sledovať neustále telefón a pod. Zlozvyky môžu byť pomerne rôznorodé – ponecháme na kreativite klientov, čo všetko považujú za zlozvyk.

a

RELAXÁCIA

Hypnoterapia má liečivé účinky, aj keď práve neriešite žiadny konkrétny problém, pomôže uvoľniť zmysly, telo, svaly, napätie – čo po náročnom období môže byť tá správna voľba, ako prinavrátiť telu stratenú energiu. Relaxačná hypnóza je vhodná napr. pre klientov, ktorí majú v práci mnoho stresu.

headache

NIEKTORÉ CHOROBY

Niekedy sa najrôznejšie chronické ochorenia nedarí zvládať ani po úpornej snahe lekárov štandardnej medicíny – tam sa otvára priestor pre využitie hypnoterapie. Môže napomôcť uľaviť napr. pri koktaní, kožných ochoreniach, alergiách, nespavosti, neplodnosti spôsobenej stresom, poruchách príjmu potravy, obezite, depresiách, bolestiach hlavy, dlhodobej únave a podobne.

Trápi vás dlhodobý zdravotný problém? Odpoveďou môže byť hypnoterapia.

HypnoTerapia Bratislava Zvolen

Máte iný problém ?

Ak ste svoj problém nenašli vo vyššie uvedených okruhoch a nie ste istí, či je terapia vhodná aj pre Vás, neváhajte nás kontaktovať. Od nás dostanete bezplatnú spätnú väzbu, či je pre vás hypnoterapia vhodnou metódou alebo nie.

Vaša správa